Profil

Vladimír Holub

Dendrolog / Geobotanik

  • 2020 - **** HolubGardens.cz - návrhy zahrad via email (soukromé služby)
  • 2013 - 2020 Enviform - Třinec, Česká republika (Oddělení ochrany životního prostředí)
  • 2011 - 2012 Dendrologické posudky (soukromé služby)
  • 2004 - 2010 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví - Průhonice, Česká republika (Oddělení ochrany rostlin)
  • 1998 - 2003 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Praha, Česká republika (Oddělení dendrologie a památných stromů)
  • 1990 - 1996 Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity - Praha, Česká republika (Mgr., Geobotanika)